Ειδικές εκπτώσεις στα αδέλφια
Καλοκαιρινά ενισχυτικά τμήματα
Διάρκεια διδακτικής ώρας 60 λεπτά.
Παροχή πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού

 

 

Epityxontes