Ειδικές εκπτώσεις στα αδέλφια
Διάρκεια διδακτικής ώρας 60 λεπτά.
Καλοκαιρινά ενισχυτικά τμήματα
Παροχή πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού

popup sxoles