Διάρκεια διδακτικής ώρας 60 λεπτά.
Παροχή πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού
Καλοκαιρινά ενισχυτικά τμήματα
Ειδικές εκπτώσεις στα αδέλφια

 

 

 

Θερινή λειτουργία

 

 

- Για τη Γ΄Γυμνασίου, Α΄και Β΄Λυκείου το εβδομαδιαίο πρόγραμμα θα ισχύει μέχρι και την παραμονή της έναρξης των εξετάσεων. Στις παραμονές των εξετάσεων κάθε μαθήματος θα γίνονται ενισχυτικά μαθήματα σε μέρες και ώρες που θα καθοριστούν από τον κάθε καθηγητή σε συνεννόηση με τους μαθητές του.

- Για τη Γ΄Λυκείου τα μαθήματα συνεχίζονται βάσει του προγράμματος μέχρι τέλος Μαΐου. Στις παραμονές των εξετάσεων κάθε μαθήματος και μέχρι τη λήξη των Πανελληνίων εξετάσεων θα γίνονται ενισχυτικά μαθήματα σε μέρες και ώρες που θα καθοριστούν από τον κάθε καθηγητή σε συνεννόηση με τους μαθητές του.

- Διάρκεια μαθημάτων 6 εβδομάδες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει.


 

 book clipart

 

 Therina olokliro