Διάρκεια διδακτικής ώρας 60 λεπτά.
Καλοκαιρινά ενισχυτικά τμήματα
Παροχή πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού
Ειδικές εκπτώσεις στα αδέλφια

 

 

 

Πρόγραμμα σπουδών γυμνασίου

  

book3

 

pinakas Α gymanasioy