Παροχή πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού
Διάρκεια διδακτικής ώρας 60 λεπτά.
Ειδικές εκπτώσεις στα αδέλφια
Καλοκαιρινά ενισχυτικά τμήματα

 

 

 

Πρόγραμμα σπουδών γυμνασίου

  

book3

 

pinakas Α gymanasioy