Ειδικές εκπτώσεις στα αδέλφια
Καλοκαιρινά ενισχυτικά τμήματα
Παροχή πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού
Διάρκεια διδακτικής ώρας 60 λεπτά.

 

 

biografiko blog01