Παροχή πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού
Καλοκαιρινά ενισχυτικά τμήματα
Διάρκεια διδακτικής ώρας 60 λεπτά.
Ειδικές εκπτώσεις στα αδέλφια

 

 

biografiko blog01