Διάρκεια διδακτικής ώρας 60 λεπτά.
Ειδικές εκπτώσεις στα αδέλφια
Καλοκαιρινά ενισχυτικά τμήματα
Παροχή πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού

 

 

biografiko blog01